DATA ARQUITECTURA

És un despatx consolidat en el mercat andorrà, que es distingeix per la seva orientació al client, la creativitat i la qualitat en el disseny de projectes, la implicació exhaustiva en totes les seves fases, i el control rigorós de l’execució dels treballs.

Dedicada a la pràctica de l’arquitectura, l’urbanisme i l’interiorisme. L’objectiu de DATA és resoldre projectes a través d’una arquitectura reflexionada que té en compte tots els elements necessaris per trobar el millor projecte en cada situació.

Compta amb 4 responsables (2 d’ells són Passivhaus Designers), cadascun d’ells especialitzat en diferents àrees de l’urbanisme, l’arquitectura i la gestió de l’obra, de manera que s’optimitza el treball i es poden aportar solucions específiques i professionalitzades en gran varietat de branques.

METODOLOGIA

El treball de l’equip de DATA ARQUITECTURA es desenvolupa intensament des dels primers croquis, fins a la digitalització del disseny amb la tècnica del modelatge digital. Amb la voluntat d’obtenir els millors resultats i assolir la satisfacció del client, col·laborem estretament amb enginyeries diverses i altres consultors durant el transcurs del projecte.

En el desenvolupament dels nostres dissenys i estratègies sempre tenim en compte el context en l’espai, la densitat constructiva, la singularitat i l’adaptació als requeriments del client, com premissa per a qualsevol aproximació rigorosa.
Així, seguim una metodologia d’investigació integral que reacciona als paràmetres espacials, socials, culturals, econòmics i ecològics específics d’un lloc o espai concret. Aquesta aproximació sintètica s’inicia amb un anàlisis quantitatiu, qualitatiu i la visualització del lloc, l’espai urbà, les infraestructures, el transport, els espais oberts, la població, la densitat, el programa, la natura, el patrimoni, el desenvolupament històric, l’ecologia i el clima, entre d’altres.

Aquests paràmetres revelen les diferents qualitats i potencialitats del lloc. A partir d’aquí s’avaluen diverses opcions de disseny que es sintetitzen en una única solució i proposta al client.

Xarxa de Col·Laboradors

DATA ARQUITECTURA col·labora amb diversos professionals d’àmbits complementaris de l’arquitectura. Aquesta interdisciplinarietat permet generar un coneixement més ampli per a assolir solucions de disseny innovadores.

D’aquesta col·laboració en resulta un alt grau de sostenibilitat i eficiència econòmica, especialment en el projecte desenvolupat i en les fases de construcció.
A DATA ARQUITECTURA creiem que el nostre millor col·laborador és el client, amb qui organitzem tallers temàtics, en els que assisteixen experts diversos i en els que l’objectiu principal és aconseguir un major grau de sinèrgia i un òptim grau de satisfacció del client.

TEAM DATA Arquitectura

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com