MTJ

El repte en aquest projecte era aprofitar una parcel·la de 45m2.

En aquest cas, es proposa esgotar normativa i construïr un edifici amb el màxim de superfície permesa, del que n’acaba sortint un edifici de 5 Plantes i una coberta aprofitable.

A la planta baixa s’hi ubica un restaurant que es complementa amb una terrassa mirador a la coberta de l’edifici.
A la resta de plantes intermitges s’hi troben els pisos de l’aparthotel que estan formats per habitació doble, cuina, bany i menjador.

Les façanes a Sud tenen grans obertures de vidre protegides amb persianes regulables pel control solar. Urbanísticament dóna final al conjunt d’edificis que fins al moment acabaven amb una mitgera cega.

Tipologia

Habitatge Plurifamiliar

Surperficie

250m2

Promotor

Privat

Col.laboradors

BEAL enginyers, BAC consultors instal.lacions

Estat

Finalitzat

Situació

Andorra La Vella, Andorra
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com