XAS

Es tracta d’una edificació aïllada composat per dos volums, on l’immoble consta de quatre plantes: dues plantes sota rasant (plana soterrani i planta semisoterrani) i dues plantes sobre rasant habitables (planta baixa i planta primera) volades repsecte el terreny natural, donant la sensació que l’habitatge està flotant envoltades de diferents espais exteriors enjadrinats.
El volum de l’edifi cació té un pti central exterior sobre el qual es desenvoupa l’habitatge. Aquets espai dona llum a tot l’espai de circulacions interior en les planta primera.
La comunicació entre els diferents nivells s’articula a través de dos nuclis de circulació, amb un ascensor i dos escales diferents que segueixen el mateix desenvolupament a cada planta i connecta els diferents espais.
El material de façana és la pedra i fusta cremada, que treballada de diferents maneres soluciona la coberta i tota la seva evolvent.

Tipologia

Habitatge unifamiliar

Surperficie

625m2

Promotor

Privat

Col.laboradors

BAC enginnering, SUPORT enginyers

Estat

En construcció

Situació

La Massana, Andorra.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com