EAC

Edifici Cultural Els Arcs
Concurs Edifici multifuncional La Massana. Es projecta com un espai diàfan, amb espais interiors rics a vàries alçades i amb plantes molt flexibles, que estiguin preparades per canvis d’usos en un futurde mides variables de manera que vagin genran un volum variable. L’edifici funciona amb una superposició de plantes que contenen el programa necessari.
Es crea un eix comunicador entre els carrers tangents a l’ edifici. Degut als desnivells entre els límits de la parcel·la es proposa donar llum a les parts més fosques a través d’un pati obert que es vesteix amb un jardí vertical per millorar les condicions de les zones més fosques

Tipologia

Equipament Públic

Surperficie

8.000 m2

Promotor

M.H Comú de La Massana

Col.laboradors

Estat

Situació

La Massana, AND.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com