MFP

Es tracta d’un projecte de rehabilitació d’un habitatge aïllat tipus rural composat per direferents volums, on l’immoble consta de dues plantes sobre rasant i tota una superfície exterior enjardinada i aterrasada privada i uns entorns pròxims de camps de vinyes.

Tipologia

Habitatge Unifamiliars

Surperficie

-- m2

Promotor

Privat

Col.laboradors

--

Estat

En construcció

Situació

El Penedès, Catalunya
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com