PUY

Aquest projecte vol dotar d’identitat al Centre Històric de la Capital, mitjançant estratègies molt concretes que permetin ressaltar el caràcter de la zona. Es considera un sector de prioritat per a vianants, i per tant el pas de vehicles queda en un segon pla, i es considera únicament pas per a veïns.
Es procedeix a realitzar una pavimentació pètria tipus granit de dos colors foscos, col·locat en franges que s’articulen a partir dels canvis de plans de les façanes del carrer. Els canvis de pla es van estructurant a tot el llarg del vial, de manera que amb una mateixa peça de pavimentació es pugui dotar de dinamisme i moviment al carrer. En paral·lel es procedeix a modificar el mobiliari urbà existent per elements unificats amb la resta de projecte, mateixa estratègia que segueixen les baranes i els elements de les jardineres.
Pel que fa a la il·luminació, es buscar dotar al Centre històric d’una il·luminació més característica, procedint a il·luminar des de terra les façanes que estan composades amb pedra del país, de manera que ressalti el caràcter històric de la zona. En la mateixa estratègia, s’il·luminen les zones arbrades amb dos punts de llum, de diferent alçada i característiques de manera que els punts verds de la zona prenguin major importància i escenifiquin l’espai.
Aquest barri, com a valor afegit, te un element característic i singular que és el petit altar de Sant Antoni, que es troba situat al a meitat del carrer. Es vol dotar d’escenografia aquest element, ressaltant-lo sobre la resta d’elements del carrer. Aquesta estratègia s’efectua replicant el paviment existent de carreus de granit de forma cúbica en el front de l’altar, de manera que formi una catifa davant del mateix i que visualment tingui una identificació clara respecte a la resta de composició del carrer.

Tipologia

Concurs Espai Public

Surperficie

1.200 m2

Promotor

Comú Andorra la Vella

Col.laboradors

Ivan Rossell (R3e)

Estat

1r Premi - En construcció

Situació

Andorra la vella, Andorra
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com