RBM

Es tracta d’una edificació aïllada composat per un varis volums que actualment conformen un habitatge unifamiliar. El projecte reforma aquest habitatge per transforma-lo en tres habitatges unifamiliars. Per comunicar-los es creen dos volums que connecten els habitatges entre ells. Aquests nous volums formaran els nous nuclis de circulació.
Els tres habiatges consten de tres plantes: una plantes sota rasant (plana soterrani) i dues plantes sobre rasant habitables (planta baixa i planta primera). La planta baixa dona lloc al jardí i a través de la planta primera s’accedeix de manera peatonal als diferents habitatges.
L’essència del projecte es mantenir l’estat i la materialitat actual existent conservant la pedra, mentre que els dos nou volums tindran un acabat tipus SATE.

Tipologia

Habitatge Unifamiliars

Surperficie

1.885 m2

Promotor

Privat

Col.laboradors

BAC engineering, Suport Enginyers

Estat

En construcció

Situació

La Massana, Andorra.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com