RRO

Es tracta d’un projecte de reforma d’un edifici per destinar-lo a edifici d’habitatge plurifamiliar. Es tracta d’una edificació aïllada composat per un únic volum que consta de sis plantes sobre rasant: la planta baixa estarà destinada a ús de coworking i ofi cines i les lantes superiors destinades a habitatges.
L’entorn més immediat a l’immoble queda envoltat de diferents espais exteriors enjadrinats o aterrassats.

El volum de l’edificació té diferents espais que permeten l’entrada de llum natural a cada un de tots els habitatges, a més d’un espai de lucernari exterior per dotar de llum l’espai de circulacions interior.
La comunicació entre els diferents nivells s’articula a través de dos nuclis de circulació, amb un ascensor i dos escales diferents que segueixen el mateix desenvolupament a cada planta i connecta els diferents espais.

Tipologia

Habitatges Plurifamiliars

Surperficie

3.326 m2

Promotor

Privat

Col.laboradors

BAC enginnering, Suport Enginyers

Estat

En construcció

Situació

Andorra la Vella, Andorra.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com