XAL

Es tracta d’una edificació aïllada composat per dos volums, on l’immoble consta de quatre plantes: dues plantes sota rasant (plana soterrani i planta semisoterrani) i dues plantes sobre rasant habitables (planta baixa i planta primera) en voltades de diferents nivells esteriors enjadrinats o aterrassats que dotena la csa d’un espai exterior privat.
El volum de l’edifi cació té diferents trams de cobertes inclinades, a més d’un espai de pati interior que fa de llucernari exterior per dotar de llum l’espai d’accés peatonal principal en planta baixa.
La comunicació entre els diferents nivells s’articula a través de d’un nucli de circulació, amb un ascensor i una escala que segueixen el mateix desenvolupament a cada planta i connecta els diferents espais.
El material de façana és la pedra, que treballada de diferents maneres soluciona la coberta i totes les altres façanes i el SATE.

Tipologia

Habitatge unifamiliar

Surperficie

1.170m2

Promotor

Privat

Col.laboradors

ATECI Enginyeria Andorra, SUPORT enginyers

Estat

En construcció

Situació

La Massana, Andorra.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com